Badanie kompetencji w Gimnazjum

Instytut Badań Kompetencji jest stowarzyszeniem powołanym w 2000 roku. Prowadzi badania kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na wszystkich poziomach kształcenia. Instytut Badań Kompetencji bada kompetencje uczniów, diagnozuje ich osiągnięcia szkolne, by wskazać mocne i słabe strony wiedzy oraz umiejętności.

W dniach 13-15.01.2013 r. uczniowie Gimnazjum będą zmagać się z testem:

  • z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych,
  • z języka angielskiego.

Warto również wspomnieć, że Instytut Badań Kompetencji – poza badaniem kompetencji – rozwija umiejętności poznawcze uczniów w ExploraParku – Parku Nauki i Techniki, którego głównym przesłaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. ExpoloraPark poprzez kontakt z nauką i techniką, ułatwia dzieciom poznawanie świata i dowodzi, że nauka oraz technika są integralną częścią codzienności.

ibk_walbrzych.png

 

 

    

 

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 13-01-2014 14:45
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02