Kolejny sukces uczniów "Skórzaka"

Tygodnik Krapkowicki,  Nr 56, z dn. 28 stycznia 2014

Kolejny sukces uczniów skórzaka.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 28-01-2014 17:48
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02