Spotkanie dla Rodziców w ramach programu "Usamodzielnij się"

Drodzy Rodzice,
zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach programu "Usamodzielnij się". Spotkanie zostanie zrealizowane po zgłoszeniu odpowiedniej ilości osób (min. 20).

Tematyka:

  • idea programu "Usamodzielnij się",
  • co oznacza dla mnie samodzielność mojego dziecka,
  • usamodzielnienie - najczęstsze obawy dorosłych,
  • edukacja jako pierwszy krok do usamodzielnienia się,
  • praca - pierwsze doświadczenia zawodowe młodych ludzi,
  • przedsiębiorczość - moje dziecko jako założyciel własnej firmy,
  • gotowość do samodzielności finansowej mojego dziecka.


Spotkanie planowane jest w marcu. Termin zostanie sprecyzowany po zebraniu odpowiedniej ilości osób. Zgłoszenia można dokonywać przez uczniów u pedagoga szkolnego lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 06.02.2014r. (tel. 774663202).

Program "Usamodzielnij się"
Młodym Polakom coraz trudniej się usamodzielnić. Główną przeszkodą w usamodzielnieniu się jest brak pracy i mieszkanie wspólnie z rodzicami. Najczęściej podawaną przyczyną, która usprawiedliwia bierność zawodową i zależność ekonomiczną młodzieży jest kontynuowanie nauki. Kampania edukacyjna pod hasłem „Usamodzielnij się!” ma pomóc młodym ludziom szybciej osiągnąć niezależność.
Organizatorem projektu „Usamodzielnij się!” jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-01-2014 17:21
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02