Ważniejsze terminy w roku szkolnym 2015/2016

Kalendarz wynikający z rozporządzenia  MEN:

01.09.2015

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09-15.01.2016

I sem zajęć lekcyjnych

15.01-24.06.2016

II sem zajęć lekcyjnych

23-31.12.2015

Zimowa przerwa świąteczna

01-14.02.2016

Ferie zimowe

24-29.03.2016

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2016

Zakończenie roku szkolnego w klasach III LO

 

Egzaminy gimnazjalne:

a) część humanistyczna –  18.04.2016

historia / wos  - 9.00

język polski  - 11.00

b) część matematyczno-przyrodnicza –  19.04.2016

przyrodnicze – 9.00

matematyka – 11.00

c) język obcy nowożytny – 20

podstawowy – 9.00

rozszerzony – 11.00

terminy dodatkowe:

a) część humanistyczna – 01.06.2016

b) część matematyczno-przyrodnicza – 02.06.2016

c) język obcy nowożytny – 03.06.2016

Egzaminy maturalne :  04 – 27.05.2016

część pisemna : 04 - 24.05.2016

część ustna : 04 – 27.05.2016

 

DSD II

egzamin pisemny  - 02.12.2015

egzaminy ustne -  od  03.12.2015

DSD I

egzamin pisemny - 09.03.2016

egzamin ustny – od 10.03.2016

24.06.2016

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DNI WOLNE:14.10, 2.05, 4.05, 5.05, 6.05, 27.05

(W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala dodatkowe dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

Inne:

do 17.12.2015

Informacja o zagrożeniach

do 12.04.2016

Informacja o zagrożeniach w klasach III LO

do 26.04.2016

Wystawianie ocen w klasach III LO

do 03.06.2016

Informacja o zagrożeniach

do 20.06.2016

Wystawianie ocen

Próbne egzaminy maturalne, testy „otwarcia ,zamknięcia”, testy kompetencyjne:

14-19.12.2015

Próbna matura

Kl.III LO

14-19.12.2015

Próbny egzamin gimnazjalny

III Gimnazjum

25.05.2016

  Testy kompetencji część humanistyczna/diagnoza

  I i II Gimnazjum

26.05.2016

Test kompetencji matematyczno-przyrodniczy /diagnoza

I i II Gimnazjum

27.05.20016

Test kompetencji z języka obcego nowożytnego /diagnoza

 I i II Gimnazjum

02-18.09.2015

 

 

 

01-10.06.2016

Testy otwarcia:

LO- w klasach I (wszystkie przedmioty)

GIM- w klasie I (j.polski, matematyka, języki obce)

 

Testy zamknięcia –na zakończenie całego etapu edukacyjnego

LO – klasy pierwsze (nowe plany ramowe)

Terminy ustala nauczyciel

 

    Data publikacji: 02-09-2013 08:14
  |  Data modyfikacji: 29-09-2015 18:17
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02