Krapkowice są happy

Relacja dostępna na stronie: http://www.vanessa.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14101&Itemid=106

Zapraszamy!

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 04-03-2014 16:47
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02