Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Oferta  zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015

Poniższa oferta skierowana jest do wszystkich uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i spędzić twórczo czas,  bez względu na wybrany profil kształcenia!

 • DSD (zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego DSD II; egzamin przeprowadzany jest w naszej szkole)
 • Elementy ratownictwa medycznego (zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu  Młodszego Ratownika Medycznego; egzamin przeprowadzany jest w naszej szkole)
 • Elementy dietetyki (zajęcia z dietetykiem, wprowadzające w zagadnienia racjonalnego odżywiania)
 • Koło z języka angielskiego „How to use English in everyday life(zajęcia utrwalające umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim)
 • Koło z realizonastwa „Reisen machen klug – podróże kształcą” (zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu realioznastwa Niemiec)
 • Język hiszpański
 • Koło dziennikarskie. Reporter terenowy – Kilińśki TV
 • Grafika użytkowa – zajęcia dla młodych projektantów (zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu rękodzieła, projektowania grafiki za pomocą programów komputerowych, projektowania wnętrz)
 • Matematyka na start (zajęcia pozwalające na wyeliminowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, powstałych na poprzednim etapie kształcenia)
 • Koło badań przyrodniczych GLOBE
 • Tajemnice biologii w eksperymentach i obserwacjach
 • Koło chemiczne - chemia organiczna w życiu codziennym
 • Marketing polityczny (w tym m.in.sztuka debatowania)
 • Koło Historyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • Koło Wolontariatu
 • Komunikacja społeczna (w tym sztuka prezentacji)
 • Koło Teatralne
 • SKS

  Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do oczekiwań uczniów. Czekamy na Wasze propozycje!
Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 10-03-2014 15:41
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02