Wysokie wyniki naszych Gimnazjalistów

Przypominamy, że Instytut Badań Kompetencji diagnozuje osiągnięcia szkolne uczniów, by wskazać mocne i słabe strony ich wiedzy oraz umiejętności. W dniach 13-15.01.2013 r. nasi Gimnazjalisci zmagali się z testem IBK: z języka polskiego, z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych. Osiągnięte przez nich wyniki dały wysokie miejsce naszej szkole, a średnia naszej klasy gimnazjalnej plasuje się na wysokim i bardzo wysokim poziomie.

IBK j.polski.jpeg

IBK WOS.jpeg

IBK matematyka.jpeg

IBK przyroda.jpeg

 

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 10-03-2014 17:01
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 10-03-2014 17:23
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02