Staże dla Licealistów

Staże będą nagrodą dla uczniów za wysokie wyniki w nauce. Licealiści będą nabywać praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy w wybranych instytucjach i przedsiębiorstwach  Powiatu Krapkowickiego. Staże będą realizowane w okresie wakacji (1 miesiąc). Poza możliwością zdobycia doświadczenia, będzie to doskonała okazja do zarobienia własnych pieniędzy! (1500zł brutto)
Koordynatorami programu stażowego jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-03-2014 09:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02