Wykład na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

         W dniu 12.03.2014 r. grupa uczniów klas maturalnych i kl.IB wraz z opiekunami - p. Steglińską, p. Kasner-Sokołowską, p. Chodurską uczestniczyła w bardzo ciekawym wykładzie na wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykład pt. "Rekonstrukcja czaszek i głów" poprowadziła dla nas prof. Barbara Kwiatkowska - prorektor uczelni. Dowiedzieliśmy się m.in. jak oceniać wiek i płeć czaszki, jakie są techniki rekonstrukcji twarzy człowieka na podstawie czaszki oraz identyfikacji osobnika na podstawie szczątków szkieletu i innych śladów biologicznych.
           Pani profesor opowiedziała nam również o nowym kierunku studiów - biologia człowieka (antropologia fizyczna), po ukończeniu którego absolwenci są chętnie zatrudniani w pracowniach archeologicznych, muzeach, labolatoriach kryminalistycznych.
         Zostaliśmy ponownie zaproszeni na wykład, a w mniejszej grupie również na ćwiczenia z wykorzystaniem ludzkich kości. Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.jpeg

    Data publikacji: 14-03-2014 09:12
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02