Egzamin DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1)

Dzisiaj w naszej szkole rozpoczął się egzmain DSD1. Uczniowie zmagali się z częścią pisemną, sprawdzającą trzy sprawności: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słyszanego, formułowania wypowiedzi pisemnej.
Egzamin DSD1 adresowany dla gimnazjalistów, organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty). W konsekwencji DSD1 uznawany jest zarówno przez całą federację jak i wszystkie rządy landów RFN.

Trzymamy kciuki za wszystkich zdających!

dsd 1.jpeg

dsd1.1.jpeg

 

 

    Data publikacji: 21-03-2014 11:23
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02