Karolina Witek w Ogólnopolskim Finale Konkursu Ojczyzny-Polszczyzny

W dniach 13-15 marca 2014 roku odbył się Ogólnopolski Finał Konkursu Ojczyzny – Polszczyzny, który  patronatem  objął prof. Jan Miodek. Karolina Witek - uczennica klasy III gimnazjum już po raz drugi uczestniczyła w tej wspaniałej przygodzie. Jako najlepsza w województwie miała okazję skonfrontować swoje umiejętności z 46 rówieśnikami z całej Polski. Chociaż nie udało jej się zdobyć  tytułu finalisty, to pobyt we Wrocławiu był wielkim przeżyciem.

Oprócz części konkursowej (podzielonej na dwa etapy: pisemny i ustny) organizatorzy –Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny- zadbali o dodatkowe atrakcje. Młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych i „Warsztatach żywego słowa” z prof. Krzysztofem Grębskim, a opiekunowie mogli wysłuchać wykładu wybitnego muzykologa, prof. Marka Dyżewskiego. Niesamowitą atrakcją była debata językoznawców, w której obok Jana Miodka uczestniczył prof. Jerzy Bralczyk i  prof. Małgorzata Kłosińska. Cała trójka z niesamowitą swadą, dowcipem, nierzadko podszytym ironią, odkrywała przed publicznością tajniki współczesnego języka polskiego.

Piękna pogoda pozwoliła zobaczyć najwspanialsze zakątki Wrocławia z Ostrowem Tumskim na czele. Największym przeżyciem było jednak stanięcie twarzą w twarz z jednym z największych autorytetów językowych w kraju – Janem Miodkiem, który był przewodniczącym jury w części ustnej. Stres zadziałał jednak motywująco i Karolinie udało się pięknie wygłosić swoją prezentację.

Nasza uczennica  żegna się z gimnazjum, ale mamy nadzieje, że pałeczkę przejmą jej  młodsi koledzy i staną w szranki konkursu w kolejnych latach.

jan miodek.jpeg

    Data publikacji: 24-03-2014 11:54
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02