Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się w czwartek 15.05.2014 r. o godzinie 17.00.
Podczas spotkania podane zostaną propozycje ocen końcowych.

Z uwagi na nieobecność wychowawcy klasy IIB (egzaminy maturale),
spotkanie z p. Tarasek  zaplanowane zostało na poniedziałek na godzinę 18.00.


Zapraszamy!

 

    Data publikacji: 12-05-2014 21:11
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02