O szkole

time do study.jpeg

 

Naszym PRIORYTETEM jest BARDZO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO MATURY, również na poziomie rozszerzonym
oraz DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO!

Nauka w naszej szkole to szansa na rozwijanie wiedzy, umiejętności
i wybór satysfakcjonującej szkoły ponadgimnazjalnej oraz satysfakcjonującego kierunku studiów.

Szkoła_1.png

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

to wysoki poziom nauczania, skuteczność, wykwalifikowana kadra oraz miła atmosfera.

Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Ks. Franciszka Duszy – z wejściem od strony ulicy.

Dogodna lokalizacja, w niedalekim sąsiedztwie przystanków PKS, zachęca do podejmowania w niej nauki również przez młodzież z okolic Krapkowic.


Wyświetl większą mapę

 

Szkoła przyjazna dla wszystkich !

To niewielka, ale dająca poczucie bezpieczeństwa szkoła, otoczona zielenią, gdzie w ciepłe dni podczas przerw można się zrelaksować i odpocząć.

Posiadamy system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, a także windę i podjazd dla uczniów niepełnosprawnych. Systematycznie prowadzimy diagnozę poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. W trosce o utrzymanie na wysokim poziomie bezpiecznego i przyjaznego klimatu, angażujemy się w ogólnopolskie programy społeczne np. "Szkoła bez przemocy", "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń".

Baza dydaktyczna:

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią: 10 sal lekcyjnych, pracownia fizyki z laboratorium, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne pracownia biologii, pracownia chemii z laboratorium, 2 pracownie informatyczne, 5 pracowni językowych, w tym laboratorium fonetyczne, zaplecza przedmiotowe, wyposażona w liczne książki i podręczniki biblioteka oraz czytelnia, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki, sala gimnastyczna oraz szatnie, gabinet dyrektora i v- ce dyrektora, sekretariat i księgowość, boiska sportowe (do piłki ręcznej i koszykowej), pomieszczenia gospodarcze usytuowane wewnątrz szkoły, a także...

pokój dla uczniów 1.jpeg

pomieszczenie dla uczniów na mały odpoczynek i drugie śniadanie.

MOCNE STRONY NASZEJ SZKOŁY TO RÓWNIEŻ:

Szansa na rozwój!

 • wykwalifikowana kadra nauczycieli (12 nauczycieli zostało egzaminatorami OKE),
 • innowacyjne, skuteczne formy nauczania,
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – WYSOKIE WYNIKI  NASZYCH  UCZNIÓW!,
 • bardzo dobre przygotowanie do konkursów i olimpiad,
 • dostosowana do potrzeb ucznia oferta zajęć pozalekcyjnych (badanie oczekiwań uczniów),
 • udział w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE,
 • wprowadzanie w klimat szkolnictwa wyższego m.in. poprzez zajęcia na wybranych uczelniach.

Jako uczestnicy projektu EDUSCIENCE kładziemy nacisk na podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii eduscience.


Wsparcie dla wszystkich!

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych stosownie do zdiagnozowanych trudności,
 • stała opieka pedagoga szkolnego.


Rozwijanie kompetencji językowych!

 • nauka języków obcych na poziomie dostosowanym do ucznia (również na poziomie rozszerzonym),
 • zajęcia w laboratorium fonetycznym,
 • zajęcia z języka hiszpańskiego - pozalekcyjne lub w ramach klasy językowej,
 • współpraca z zagranicznymi partnerami w ramach wymiany partnerskiej z Kopernicus Gymnasium w Wissen oraz w ramach projektu Socrates-Comenius, Erasmus,
 • udział w międzynarodowym projekcie Młodzież debatuje,
 • realizacja autorskiego projektu Discover London.


Przygotowanie do egzaminu DSDI/DSDII z języka niemieckiego. Deutsches Sprachdiplom to świadectwo językowe oferowane na całym świecie dopuszczające do studiów w krajach niemieckojęzycznych. Nasza szkoła, jako jedna z niewielu w Polsce, posiada uprawnienia do przeprowadzania ww. egzaminu.
 

Doceniamy pracę uczniów !

Każdego roku nasi uczniowie mają szansę zostać wyróżnieni Stypendium Rady Powiatu oraz stypendiami szkolnymi.  Są one przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 4,75 i powyżej) oraz osiągnięcia sportowe.


Zespół Szkół – Szkołą Odkrywców Talentów !

Szkoła Odkrywców Talentów.png

W 2011 roku uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznawany przez Minister Edukacji Narodowej  Katarzynę Hall.


Zapewniamy...


Możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań oraz w zajęciach z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Stałą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów i rodziców.

W szkole panuje dobra atmosfera, która wynika ze specyfiki naszej placówki. Jest ona nieduża, a więc wszyscy się znają i czują się bezpiecznie.

Dodatkową opiekę i pomoc zapewnia stale obecna pani pedagog.

Wsparcie dla uczniów z trudnościami  w nauce poprzez: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje z nauczycielami poszczególnych  przedmiotów, dostosowanie wymagań edukacyjnych stosownie do zdiagnozowanych trudności.

Wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego poprzez: konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym, współpracę z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach, współpracę z PUP w Krapkowicach, współpracę z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

Uczestnictwo w licznych wycieczkach edukacyjnych,  spotkaniach z ciekawymi ludźmi, apelach, akademiach, lekcjach wyjazdowe, które nie tylko integrują naszych uczniów, ale przede wszystkim podkreślają ważne wydarzenia historyczne, rocznice, wydarzenia społeczno – polityczne zachodzące w kraju, edukację medialną, kulturalną, czy regionalną.

 

 keep calm.png

 

 

    Data publikacji: 02-09-2013 10:04
  |  Data modyfikacji: 21-02-2016 12:42
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02