Rekrutacja do Liceum!

Uwaga!

Z uwagi na liczne pytania dot. procedury przeniesienia wniosku z innej szkoły do naszego Liceum informujemy:

Rozpoczął się kolejny etap rekrutacji elektronicznej, który daje Kandydatowi możliwość zmiany listy preferencji. Polega on na anulowaniu zaakceptowanego wniosku Kandydata przez szkołę I wyboru. Wycofanie złożonego podania może nastąpić na prośbę Kandydata, potwierdzone pisemną zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego. Po wykonaniu operacji anulowania podania przez Punkt Naboru dajemy gimnazjaliście możliwość dokonania zmian na swoim wniosku, który powinien zostać przez niego wydrukowany, podpisany i dostarczony ponownie do szkoły pierwszej na liście preferencji.

Zapraszamy!

    Data publikacji: 11-06-2014 23:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02