Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

DATA

WYDARZENIE

UWAGI

25.09.2014

Spotkanie wychowawców z rodzicami

 Godz. 17.15

30.10.2014

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17-18.00

11.12.2014

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.15

16.01.2015

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17-18.00

23.03.2015

Spotkanie wychowawców rodzicami (szkolenie gimn./matura)

Godz. 17.15

29.04.2015

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17-18.00

21.05.2015

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.15

    Data publikacji: 06-09-2014 13:09
  |  Data modyfikacji: 05-01-2017 13:20
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02