Drzwi Otwarte LO - 22.05.2018, godzina 12.00 - więcej w zakładce REKRUTACJA ! Zapraszamy!

Praca z uczniem słabowidzącym

DOCPraca z uczniem słabowidzącym.doc

    Data publikacji: 09-09-2014 11:40
  |  Data modyfikacji: 09-09-2014 11:43
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02