Salon Maturzystów PERSPEKTYWY

W trakcie spotkania, eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych udzielali informacji przyszłym studentom na temat zmian w maturze 2015 i wymagań rekrutacyjnych. Uzyskane informacje pozwalają uczniom szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio wcześnie zaplanować przebieg egzaminu maturalnego zgodnie z planowanym kierunkiem studiów i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

Z roku na rok spotkania w ramach Salonu cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko uczniów ale także ich rodziców i nauczycieli. W Salonie Opolskim uczestniczyli eksperci OKE we Wrocławiu, którzy omawiali procedury egzaminacyjne i najczęściej popełniane przez zdających błędy. Doradcy zawodowi i psychologowie pomagali określić predyspozycje przyszłych studentów. Pracownicy uczelni wyższych przedstawili ofertę edukacyjną oraz warunki studiowania. Z taką wiedzą wybór studiów z pewnością będzie łatwiejszy !!!

W otwarciu Salonu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Opolskiej, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu

salon maturzystów.jpeg

    Data publikacji: 29-09-2014 09:21
  |  Data modyfikacji: 29-09-2014 09:26
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02