Wychowanie i profilaktyka w szkole

Drogi Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu! 

Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyczny określa pracę wychowawczą szkoły jako zgodne współdziałanie całej społeczności Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, tj. uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum Dwujęzycznego, ich rodziców, a także wszystkich pracowników szkoły: Dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli.

Działania te obejmują  szeroki zakres treści oraz form ich realizacji, mających na celu promowanie dojrzałej postawy młodych ludzi we wszystkich dziedzinach życia. Koncentrują się na takich zadaniach, jak:

  • kształtowanie postępowania zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyczno-moralnymi i społeczno-obywatelskimi;
  • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej z jednoczesnym otwarciem na problemy Europy i świata;
  • kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na tolerancji, szacunku i zaufaniu;
  • uczenie wrażliwości oraz dbałości o zdrowie własne i stan otaczającego nas środowiska;
  • dążenie do rozwijania wśród uczniów samodzielności, systematyczności i inicjatywy.

Należy jednak pamiętać, że szkoła nie może zastąpić rodziny w procesie wychowania. Pełni funkcję wspomagającą. Pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice.  Fakt ten jest bardzo ważny dla określenia stanowiska szkoły.

Dla owocnej współpracy między szkołą a domem istotne jest zaufanie i otwartość, a także jednorakie zasady, pomocne w budowaniu właściwych  relacji z wychowankiem, który buduje swój świat.  Ścisła współpraca nauczycieli z rodzicami jest najskuteczniejszym gwarantem troski o rozwój i dojrzałość młodego pokolenia Polaków.

W związku z powyższym wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, które mogą wpłyną na podniesienie jakości działań wychowawczych realizowanych w szkole można zgłaszać bezpośrednio u wychowawców klas, pedagoga oraz Dyrektora.

* * *

Zapraszamy do zapoznania się z treścią programów: wychowawczego i profilaktycznego szkoły, opracowanych na lata 2014-2016. Rodzicom i uczniom klas I, którzy oddali ankiety dziękujemy za zaangażowanie w pracę szkoły i propozycje działań. W programach ujęte zostały również propozycje uczniów i rodziców z ubiegłego roku szkolnego.

http://lo.krapkowice.pl/63/43/program-wychowawczy.html

http://lo.krapkowice.pl/64/44/program-profilaktyczny.html

    Data publikacji: 29-09-2014 09:51
  |  Data modyfikacji: 29-09-2014 12:38
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02