Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W dniu 08.10.2014r. o godzinie 8.00 odbędzie się w spotkanie z przedstawicielem Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z Opola, działającego w ramach Fundacji Aktywizacja. Będzie to kontynuacja działań rozpoczętych w ubiegłym roku szkolnym, w ramach których wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego otrzymują niepełnosprawni uczniowie.

Centrum oferuje wsparcie i pomoc w zakresie edukacji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia, seminaria prawne, pośrednictwo pracy, warsztaty umiejętności społecznych kształtujących kompetencje niezbędne do aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo indywidualne.  

fundacja aktywizacja.jpeg

    Data publikacji: 29-09-2014 15:42
  |  Data modyfikacji: 29-09-2014 15:50
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02