Historia szkoły

szkoła kiedyś dziś 2.jpeg

„ Żadna rzecz nie jest cenniejsza od wiedzy”

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach istnieje od 1 września 1992 roku. Powstał na bazie Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego, a ten z kolei na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 25 listopada 1980 roku szkole nadano imię Jana Kilińskiego. Szkoła początkowo nastawiona na szkolnictwo zawodowe przekształca się powoli w potrzebne miastu liceum ogólnokształcące.

Rok 1994 jest rokiem ważnym -  otwieramy  4 – letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu dwujęzycznym z wykładowym językiem niemieckim, w którym młodzież uzyskuje certyfikat DSD II zyskując tym samym możliwość podjęcia dalszej nauki na uczelniach niemieckich.

Dwa lata później, w 1996 roku powstaje  klasa z rozszerzonym  językiem angielskim. Liczba oddziałów zwiększa  się i na poszczególnych poziomach wynosi już po 4.

Nad zdobywaniem wiedzy czuwa 30 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach i różnych stopniach awansu zawodowego.

Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej od 1 września 1999 roku uruchomiono Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, gdzie nauka trwa 6 semestrów. Natomiast dla absolwentów liceów utworzono w 2002 roku Niepubliczną Policealną Szkołę Zawodową, gdzie nauka trwa 4 semestry, a absolwenci uzyskują tytuł technika administracji.

Lata 90-te obfitują w dalsze zmiany w szkole. Część z nich nie jest może widoczna tzw. „gołym okiem”, przyczynia się jednak w znacznym stopniu do podniesienia jakości funkcjonowania placówki. Są to zmiany takie jak wymiana centralnego ogrzewania, budowa kotłowni olejowej, remont pracowni przedmiotowych, korytarzy oraz szatni, powstanie sklepiku dla uczniów i gabinetu pielęgniarki.

W 1999 roku powstaje parking, dwie pracownie komputerowe,  aula i nowy pokój nauczycielski. Pomyślano również o uczniach niepełnosprawnych i dla nich zbudowano specjalny pojazd. W tym roku wydano również pierwszy numer gazetki szkolnej, której uczniowie nadali tytuł „Skużak Njus”.

Jesienią 2003 roku wymieniono konstrukcję dachu i uzyskano pomieszczenia na nowe sale lekcyjne.

Tak wyglądało pierwsze dziesięciolecie naszej szkoły.

W kolejnych latach również wydarzyło się wiele. Budynek "Skórzaka" nabrał nowych kształtów.

W roku 2006 rozpoczęto adaptację poddasza, jako że zaczynało już brakować miejsca dla tych, którym zależało na podjęciu nauki w naszej szkole. Na poddaszu powstały nowe pracownie, w tym dwie klasy językowe, sala biologiczna, fizyczna i, po raz pierwszy w historii szkoły, pracownia posiadająca prawdziwego ducha – sala do zajęć z religii. Na nowym poddaszu swoje miejsce znalazła również pani pedagog.

Wraz z adaptacją poddasza w szkole pojawiła się winda ułatwiająca życie niepełnosprawnym uczniom a także tym, którzy z różnych powodów doświadczyli połamania kończyn.

W liceum ogólnokształcącym dodano po raz pierwszy nowe profile, np. profil turystyczny z wiodącymi przedmiotami takimi jak geografia, język angielski, WOS.

W czerwcu 2007 roku obchodziliśmy 10-lecie wymiany partnerskiej z Gimnazjum w Wissen. Wymiana ta kontynuowana jest nadal i owocuje stałym rozwojem umiejętności językowych naszych uczniów. Daje im też możliwość poszerzenia horyzontów i nawiązania przyjaźni, często na całe życie.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż dzięki regularnym kontaktom z żywym językiem nasi uczniowie  świetnie zdają egzamin DSD, uzyskując tym samym możliwość studiowania za granicami kraju.

1 stycznia 2008 roku stanowisko wicedyrektora szkoły obejmuje pani Iwona Medwid. Osoba  odpowiedzialna za projekty europejskie, koordynator pierwszego w naszej szkole projektu Comenius.

W latach 2008 – 2012 szkoła tętni życiem. Pan Grzegorz Podsiadło organizuje noce filmowe, germanistki dokładają wszelkich starań, żeby „tradycji stało się zadość”, dzięki czemu w szkole odbywają się kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Dochód z tych imprez przeznaczany jest na cele charytatywne.

Pani pedagog dba o morale uczniów organizując wolontariat – nasi uczniowie dzięki temu uczą się szacunku dla innych, jak również doskonalą swoje umiejętności interpersonalne.

W roku 2009 nasza szkoła zyskuje nowe grono uczniów. Otwieramy Gimnazjum Dwujezyczne, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Od początku istnienia liceum nieodłącznym elementem jego funkcjonowania jest szkolne koło teatralne prowadzone przez panią Bożenę Roszkowiak i panią Magdalenę Tarasek, przy artystycznym wsparciu pani Iwony Zawadzkiej Wodniak. Repertuar teatru szkolnego jest już bardzo bogaty i zawiera adaptacje wielu klasycznych pozycji literackich.

Ścisłe umysły mają okazję testować swoje umiejętności w konkursie matematycznym im. Tadeusza Knysza organizowanym od lat w naszej szkole.

Rok szkolny 2009 – 2010 rozpoczyna się kolejnymi zmianami kadrowymi. Dyrektorem szkoły zostaje pani Iwona Medwid, pełniąca dotychczas funkcję wicedyrektora, a jej zastępcą zostaje pan Waldemar Krych.

W kolejnych latach nasi uczniowie odnoszą szereg sukcesów zarówno sportowych (kulturystyka, piłka siatkowa i piłka nożna dziewcząt oraz lekkoatletyka) jak i naukowych – w dziedzinie języka polskiego, informatyki i języków obcych, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie itd.

Szkoła dba o wielostronny rozwój uczniów dając im możliwość uczestniczenia w zajęciach projektowych w ramach programu GLOBE (kilkakrotnie nasi uczniowie wygrywają ogólnopolskie GLOBE GAMES) czy EDUSCIENCE.
Współpraca z uczelniami zarówno opolskimi, jak i wrocławskimi pozwala uczniom ukierunkować swoje zainteresowania i podjąć decyzje dotyczące dalszej edukacji.

Sukcesów jest wiele. Dzięki projektom europejskim otwieramy się coraz bardziej na świat. W roku 2012 rozpoczynamy realizację projektu Comenius „Be Healthy, Be Active”, który w ciągu dwóch kolejnych lat daje nam możliwość współpracy z pięcioma krajami europejskimi. W ramach projektu odwiedzamy Rumunię, Grecję, Hiszpanię, Litwę i Włochy a także gościmy u siebie przedstawicieli wszystkich krajów.

W międzyczasie z ininicjatywy pani Ewy Pospieszczyk rusza projekt gimnazjalny „Discover London” dzięki któremu uczniowie naszej szkoły – zarówno liceum jak i gimnazjum- mają możliwość zapoznać się bliżej z kulturą i zabytkami Wielkiej Brytanii.

Obchodzimy 20 – lecie istnienia.  Osiągnęliśmy w tym czasie wiele. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach.

Podpisaliśmy szereg umów ze szkołami wyższymi, np. w Nysie i Opolu, żeby dać naszym uczniom (zwłaszcza tym z malych miejscowości) możliwość kontaktu z nieco innym światem). Regularnie wyjeżdżamy na zajęcia na uczelnie. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasi uczniowie potrafili poczuć się obywatelami Europy.

Każdego roku dokładamy wszelkich starań, by otwierać  się na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

 

 

 

 

    Data publikacji: 16-10-2014 12:30
  |  Data modyfikacji: 23-02-2016 18:26
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02