Profilaktyka uzależnień - rozmawiamy o tym co ważne

W minionym tygodniu odbyły się spotkania uczniów klas I LO oraz I, II Gimnazjum z terapeutą uzależnień p. Pawłem Andrzejukiem, wieloletnim pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK.

Zajęcia miały na celu przedstawienie realnego zagrożenia wynikająceg z zażywania substancji psychoaktywnych oraz obalenie mitów krążących wokół narkotyków.

Podczas spotkania z młodzieżą poruszono również problematykę wartości, czyli tego co obecnie młodzi ludzie uważają za słuszne, co jest warte wysiłku i co stanowi cel ich dążeń.  Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje kształt życiu człowieka, sens jego egzystencji. Z pewnoscią kształtowanie pożądanej hierarchii wartości powinno przejawiać się w stawaniu się coraz lepszym...

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza pozwoli naszym uczniom dokonywać słusznych wyborów, a tym samym nie zmarnować tego, co jest najcenniejsze: zdrowia, młodości i marzeń o przyszłości :)

zajęcia uzależnienia.jpeg

zajęcia uzależnienia (2).jpeg

    Data publikacji: 25-10-2014 16:42
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02