Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

Święto Niepodległości rozpoczną Msze Święte odprawiane we wszystkich gminach powiatu krapkowickiego. Najwcześniej ofiara w intencji Ojczyzny będzie sprawowana w kościele pw. Św Antoniego w Zdzieszowicach. O godzinie 9:45 rozpocznie się msza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach. Ofiara poprzedzająca główną ceremonie odbędzie się z kolei o 10:30 w kościele Św. Mikołaja w Krapkowicach.  Po mszy około godziny 11:40 mieszkańcy Krapkowic wraz z ułanami przemaszerują ulicą Wolności pod pomnik Ofiar Wojen i Przemocy. W południe odśpiewany zostanie hymn, który będzie towarzyszył wciągnięciu na maszty Flagi Państwowej. Następnie wygłoszone zostaną okoliczne przemówienia. Po nich odbędzie się złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem. Kwiaty zostaną przygotowane dla mieszkańców przez organizatorów wzorem lat ubiegłych. Uroczystości zakończy salwa honorowa oraz wojskowa grochówka. Ta będzie rozdawana mieszkańcom około godziny 13:00.

Źródło:http://www.powiatkrapkowicki.pl/2014/11/obchody-swieta-niepodleglosci-11-listopada/

11listopada.jpeg

    Data publikacji: 10-11-2014 10:20
  |  Data modyfikacji: 10-11-2014 10:22
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02