Program profilaktyczny "NOE"

W dniu 18.11.2014 Gimnazjalisci wzięli udział w programie profilaktycznym "NOE", który został przeprowadzony przez specjalistów ds. uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.

Program składa się z trzech części:

  • część I – PRAWDAma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia,
  • część II – MIŁOŚĆakcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi,
  • część III – WOLNOŚĆrozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

Metody aktywizujące, którymi przeprowadzono zajęcia pozwoliły na aktywny udział młodzieży  i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków. Istotnym elementem programu było świadectwo osoby uzależnionej i współuzależnionej, likwidujące stereotypy i wykształcające empatię.

noe 1.jpeg

noe.jpeg

noe 2.jpeg

noe 3.jpeg

 

    Data publikacji: 19-11-2014 15:04
  |  Data modyfikacji: 19-11-2014 15:20
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02