Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia

W dniu 20.11.2014 gimnazjalisci klas III wzięli udział w kolejnym programie profilaktycznym realizowanym w ramach kampanii Kancelarii Prezydenta RP „Szkoła wolna od narkotyków”. 

Program "Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia" został przeprowadzony przez specjalistów ds. uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka. Zajęcia miały na celu uświadomienie i modyfikacji w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zachowania wobec popularnych zjawisk społecznych (telewizja, komputer, internet, gry hazardowe, przemoc, sekty itd.), a także przekazanie umiejętności niezbędnych do życia zgodnego z postawami pro zdrowotnymi, dającymi możliwości samorealizacji.

Program został przeprowadzony przy współpracy Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Nowe-życie-plakat1.jpeg

    Data publikacji: 20-11-2014 21:02
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02