SOS – na ratunek wf-om

W dniu 01 grudnia 2014 roku odbyła się debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w naszej szkole. Uczniowie  zebrali się w auli, aby wspólnie zdiagnozować stan lekcji WF-ów w „Skórzaku”.

Sportowy Okrągły Stół (SOS) rozpoczął się od wystąpienia pani dyrektor, Iwony Medwid. Przedstawiła ona jasno problemy, które tkwią w dotychczasowych zajęciach sportowych oraz sposobie ich realizacji. Dalszą część zebrania poprowadziła pani Agnieszka Ciotucha – nasz koordynator tegorocznego programu WF-u z klasą.

Pierwszym punktem debaty była praca w zespołach. Uczniowie wspólnie oceniali prowadzone dotychczas lekcje wychowania fizycznego zapisując na kartach wnioski – tzw. „plusy” i „minusy”.

Rzecznicy zespołów na forum klas przedstawili zdanie grupy. Po przeanalizowaniu kart dowiedzieliśmy się, że mocną stroną naszych WF-ów są pomysłowość nauczycieli co do tematyki zajęć oraz to, iż na ocenę wpływają chęci, a nie sprawność fizyczna ucznia.

Głównym celem debaty szkolnej są propozycje na udoskonalenie lekcji. Podczas dyskusji uczestnicy zaproponowali wiele pomysłów na mądre i nowoczesne zajęcia sportowe.
Wspólnie postanowiliśmy wprowadzić w życie jak największą ich ilość, m.in.

  • lekcje poza szkołą (zajęcia w terenie, na hali sportowej, wyjazdy na basen i siłownię)
  • większa ilość gier zespołowych
  • realizacja pomysłów uczniów na lekcje WF-u
  • zajęcia pozalekcyjne (SKS-y oraz fitness)
  • aktywne przerwy
  • wprowadzenie dnia sportu


„Burza mózgów” przyniosła także propozycje, których nie można zrealizować, biorąc pod uwagę aktualne możliwości szkoły. Drobne pieniądze na wstęp na siłownię oraz wynajęcie hali sportowej zdecydowaliśmy się zdobyć poprzez różnorakie akcje, sponsoring lub prosząc o wsparcie Radę Rodziców.

Po przedstawieniu uczniom propozycji zadań do wykonania, jako pierwszy wybraliśmy temat związany ze zdrowym odżywianiem.
Na początek wprowadzamy dni, podczas których należy przynieść ze sobą dane warzywo i owoc, i w ramach drugiego śniadania, spożyć:

  • poniedziałek – jabłko i marchew
  • środa – banan i rzodkiewka
  • piątek – cytrus (pomarańcz, mandarynka) i ogórek (zielony, kiszony)


Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu innowacji, sprawność fizyczna uczniów naszej szkoły ulegnie poprawie, jak również ich ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

wf z klasą II.jpeg

Źródło: https://www.facebook.com/wfzklasa.2g?fref=ts

    Data publikacji: 04-12-2014 08:41
  |  Data modyfikacji: 04-12-2014 08:55
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02