KONKURS profilaktyczny "Wolność bez nałogów"

Prace plastyczne zostaną ocenione przez jury pod względem: związku pracy z tematyką konkursu, a także wartości artystycznej i oryginalności prac.
W I etapie - szkolnym zostaną wyróżnione trzy prace, które przejdą do II etapu -gminnego.
Prace proszę zgłaszać do p. Iwony Zawadzkiej - Wodniak, do dnia 10 listopada 2013r.

konkurs Wolność bez naĹ‚ogĂlw.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 16-09-2013 19:46
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 24-09-2013 09:57
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02