Sven opowiada o swojej pasji!

Nowiny Krapkowickie, 22.12.2014

Lubi występować.jpeg

    Data publikacji: 19-01-2015 19:01
  |  Data modyfikacji: 19-01-2015 19:04
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02