Narkotyki Teraźniejszość – Bez Przyszłości

Konkurs realizowany jest pod hasłem „Mój rozwój warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie”.

Organizatorami konkursu są: Opolski Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydział Prewencji KWP w Opolu a jego adresatami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.
Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 r.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne i uzależnienia behawioralne; kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw, motywacji i umiejętności spędzania wolnego czasu; pobudzenie rozwoju osobistego, integracja młodych ludzi.

Więcej informacji u p. Podsiadło lub p. Szaja oraz w załączonym regulaminie:

DOCregulamin konkursu literackiego 2015.doc

    Data publikacji: 05-02-2015 10:35
  |  Data modyfikacji: 05-02-2015 11:09
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02