"Fraszka" to fraszka

Mamy wyniki ogólnopolskiego konkursu polonistycznego "Fraszka". Wzięły w nim udział uczennice z klasy Ia [pisaliśmy o tym w 9 numerze "Skużak Njusa"].

Celem tego konkursu jest propagowanie polskich tradycji, obrzędów, kultury regionalnej jako wartości ponadnarodowych oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy o języku polskim i miejscu literatury polskiej w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym.)

Etap szkolny odbył się pod czujnym okiem koordynatora konkursu Grzegorza Podsiadło, który także przygotowywał do niego dziewczyny. Uczestniczki musiały odpowiedzieć na 30 pytań, dotyczących m.in. wiersza Bolesława Leśmiana, a także napisać krótki tekst. Zadanie było tym trudniejsze, że uczestniczki z klasy pierwszej musiały opanować materiał z trzech lat liceum.

- Myślałam, że będzie trudniejsze - skwitowała krótko po konkursie Anna Kauczor i... to właśnie ona okazała się najlepsza w naszej szkole.
Gratulujemy!


fraszka.jpeg

    Data publikacji: 19-02-2015 21:04
  |  Data modyfikacji: 24-02-2015 09:39
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02