Terminarz rekrutacji

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA KILIŃSKIEGO

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017

rekrutacja uzupełniająca*

 

LP

Rodzaj czynności

Data

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów .

1  kwietnia 2016 do 29 kwietnia 2016

11 lipca – 14 lipca 2016*

Dokumenty:
Wniosek
Zaświadczenie z wykazem ocen z I semestru klasy VI szkoły podstawowej potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły
Trzy opisane zdjęcia legitymacyjne
Karta zdrowia ucznia

2

Rozmowa kwalifikacyjna tzw – sprawdzian umiejętności językowych

30 maja 2016

godz. 15.00

15 lipca 10.00*

s.27
aula

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ,którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

6 czerwca 2016

do godz. 12.00

19 lipca 2016*

 

4

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach

sprawdzianu

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016

 

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata wymagań

Od 29 czerwca do 1 lipca 2016

 

Do 20 lipca 2016*

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 4 lipca do godz. 12.00

 

17 sierpnia 2016*

 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

Od 4 lipca do 7 lipca 2016

 

Do 23 sierpnia 2016*

 

8

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych

8 lipca 2016

godz 12.00

24 sierpnia 2016

do godz. 12.00*

 

 

 

    Data publikacji: 24-02-2015 10:00
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02