Spotkanie z pracownikami Politechniki Opolskiej

UWAGA UCZNIOWIE!!!
 
Osoby,  które wiążą swoja przyszłość z naukami ścisłymi i zapisali się na listę, deklarując tym samym chęć  udziału w licznych warsztatach  i wykładach na Politechnice Opolskiej, proszeni są o przyjście na spotkanie z pracownikami Politechniki Opolskiej w dniu 23.09.2013, o godz.9.00 w auli szkoły.

Podczas spotkania zostanie omówiona  praktyczna realizacja porozumienia pomiędzy szkołą a Politechnika Opolską, w tym organizacja warsztatów, wykładów i spotkań na PO .
 

Zapraszamy!

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 18-09-2013 19:04
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02