Porozumienie podpisane

Dnia 27 marca 2015, podczas Tygodnia Germanistyki Opolskiej, zawarliśmy umowę o współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Umowa ta gwarantuje naszej szkole jeszcze bliższą współpracę z IFG, a co za tym idzie lepsze rozwijanie zainteresowań uczniów i kompetencji językowych. Nasi wychowankowie będę mogli uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Opolskiego, również razem ze studentami.

Podczas gdy dyrektor Iwona Medwid podpisywała umowę z  prof. Marią Katarzyną Lasatowicz nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Między językami i kulturami - od wielkiej emigracji do współczesności.” W ramach projektu zostały przedstawione interkulturowe aspekty niemieckojęzycznych tekstów pisarzy emigracyjnych z polskimi korzeniami: od Stanisława Przybyszewskiego po Janoscha, Dariusza Muszera, Radka Knappa i Grzegorza Kielawskigo z uwzględnieniem aspektów biograficznych, tożsamości językowej oraz stereotypów Polaka w ich twórczości, a także przekładów i adaptacji filmowych. Uczniom warsztaty bardzo się podobały. Mamy nadzieję, że niebawem znowu zagościmy na wykładach. 

umowa.jpeg

umowa 1.jpeg

    Data publikacji: 09-04-2015 08:43
  |  Data modyfikacji: 09-04-2015 10:34
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02