EDUSCIENCE - największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych

eduscience.jpeg                                                 eduscience 2.jpeg

EDUSCIENCE -  to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

PLATFORMA  EDUSCIENCE  BEZPŁATNIE DLA  WSZYSTKICH  UCZNIÓW  OD  PIERWSZAKÓW  PO  LICEALISTÓW

Nowoczesna platforma edukacyjna  EDUSCIENCE jest jednym z produktów finalnych  innowacyjnego projektu  „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”, ułatwiającego realizację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz naukę języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zawiera około   15 tysięcy zasobów dydaktycznych  przygotowanych głównie przez naukowców Polskiej Akademii Nauk (materiały interaktywne, filmy, zestawy pytań  – pytania można wyświetlić w postaci 12  gier multimedialnych) Uczniowie mają dostęp do bogatej biblioteki naukowej , uczą się w ciekawy sposób , lekcje mogą być  bardziej atrakcyjne,  otwierać uczniom  głowy i wzbudzać ich pasje

 Nauczyciele mogą dowolnie modyfikować dostępne materiały – dostosowywać je do wieku i możliwości swoich uczniów,  a także tworzyć własne materiały.

Na platformie udostępniane są również transmisje lekcji on-line dla uczniów w różnym wieku prowadzonych przez naukowców w kilku ośrodkach naukowych  PAN w Polsce i w Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Uczniowie mogą zdiagnozować swój potencjał poznawczy – dzięki narzędziom diagnostycznym zawartym w e-poradnikach.

Nauczyciele znajdą na platformie bogatą obudowę metodyczną  dla wszystkich etapów edukacyjnych w postaci poradników metodycznych oraz filmów zawierających wskazówki metodyczne i wykłady Colina  Rose – międzynarodowego eksperta  i  doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji i metod efektywnego uczenia się. W wykładach znaleźć można  przykłady najbardziej efektywnych technik uczenia się , a także odpowiedzi na pytania: W jaki sposób wprowadzać nowe technologie do procesu nauczania, aby przyniosły jak najwięcej korzyści zarówno nauczycielom jak i uczniom? Jak można „nauczyć uczenia się”? Czym tak naprawdę jest „Cyfrowa Szkoła” i co jest najważniejsze w jej wdrożeniu?

Aby rozpocząć korzystanie z platformy, wystarczy przejść krótki proces rejestracji szkoły  - szczegóły  na stronie http://www.eduscience.pl, w zakładce DOŁĄCZ DO EDUSCIENCE

 Drugim produktem Projektu Eduscience jest ogólnodostępny portal przyrodniczy (www.eduscience.pl) zawierający wiele artykułów przyrodniczych, ciekawostek, materiałów dla nauczycieli, materiałów interaktywnych dla uczniów, a także program monitoringu przyrodniczego dla wszystkich etapów edukacji uczącego systematyczności prowadzenia własnych pomiarów i obserwacji przyrodniczych.

Projekt testowany był przez dwa lata szkolne w 250 wylosowanych szkołach w całej Polsce (w tym  w 8 szkołach w województwie opolskim). Z  powiatu krapkowickiego był to Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, w którym  od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2014 r. realizowana była  wpisana na listę Opolskiego Kuratora Oświaty  innowacja „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego jest jedynym liceum w województwie opolskim, które realizowało ten projekt od podstaw.

Dzięki projektowi uczniowie:

  • mają dostęp do bogatej biblioteki naukowej na lekcjach z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, przyrody, informatyki i języka angielskiego
  • uczą się w ciekawy sposób (gry, krzyżówki, mat. interaktywne)
  • uczestniczą w lekcjach online prowadzonymi przez pracowników naukowych PAN
  • biorą udział w ciekawych wycieczkach edukacyjnych i piknikach naukowych
  • mogą zdiagnozować swój potencjał poznawczy
  • prowadzą własne pomiary parametrów atmosfery za pomocą profesjonalnych stacji badawczych
  • poszerzają zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi
  • kształtują umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego poprawiają umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim.

 

 

    Data publikacji: 20-04-2015 08:42
  |  Data modyfikacji: 20-04-2015 08:49
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02