Spotkanie wychowawców z rodzicami oraz świąteczna kawiarenka - 12.12.2018 godzina 17.15. Zapraszamy!


  |  Data modyfikacji: 02-09-2018 21:22
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02