Konsultacje dla rodziców -  18.12.2017r., godzina 17.15. Zapraszamy! :)


  |  Data modyfikacji: 01-12-2017 09:20
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02