informacja o jednostce

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach Skrót nazwy: ZS w Krapkowicach Adres: ul. Ks. Duszy 7 47-303 Krapkowice Tel/fax: 77 466-32-02 E-mail: lokrapkowice@poczta.onet.pl Strona internetowa: lo.krapkowice.pl Dyrektor: Iwona Medwid Podstawą prawną działania Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach są: 1. Akt założycielski Zespołu Szkół im. Jan Kilińskiego w Krapkowicach 2. Uchwała Nr XXXI/205/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002r. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) 4. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, ze zm.) 5. Statut Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 02-07-2015 16:31
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 02-07-2015 16:31
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02