Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2015/2016

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
Pracownicy Oświaty,

Przedstawiciele Organów Prowadzących

Już wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2015/2016. Zapewne wkraczacie weń Państwo z nowymi marzeniami, nadziejami  i  planami. W imieniu własnym i swoich współpracowników z Kuratorium Oświaty w Opolu, chciałabym dołączyć do nich nasze życzenia.

Życzymy Państwu wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych serc i umysłów, wskazywaniu wychowankom właściwych ścieżek. Każdy nadchodzący rok szkolny jest okresem nowych wyzwań - oby okazał się też rokiem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszelkich działaniach.

Niech podejmowany trud stanie się źródłem Waszego zadowolenia oraz radości.

                                                                                                                  Halina Bilik

                                                                                   Opolski Kurator Oświaty

    Data publikacji: 31-08-2015 16:52
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02