Badanie potrzeb z zakresu wychowania i profilaktyki

Szanowni Państwo,

wspomniana ankieta stanowi podstawę do opracowania działań wychowawczych i profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym 2015/2016. Dążymy do tego, by Program Wychowawczy i Profilaktyczny naszej szkoły był zgodny z Państwa priorytetami wychowawczymi oraz dostosowany do potrzeb naszej młodzieży. Ankieta zawiera dwie częśći: dla rodziców oraz uczniów. Prosimy o ustosunkowanie się tylko do trzech pytań.

Ankiety prosimy przekazać przez uczniów do pedagoga szkolnego w dniu 07.09.2015.

Dziękujemy za współpracę oraz współdecydowanie o życiu szkoły!

***

Przypominamy, że w programie uwzględnione zostaną również zeszłoroczne propozycje uczniów oraz rodziców z obecnych klas 2,3 LO oraz Gimnazjum.

 

    Data publikacji: 04-09-2015 17:33
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02