Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

kalendarz roku szkolnego.jpeg

Ważniejsze terminy w roku szkolnym 2015/2016:  http://lo.krapkowice.pl/34/40/wazniejsze-terminy-w-roku-szkolnym-20152016.html

Kalendarz imprez szkolnych: http://lo.krapkowice.pl/35/41/kalendarz-imprez-szkolnych.html

    Data publikacji: 05-09-2015 14:17
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02