Potrzebna POMOC!

Potrzebna POMOC!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje chętnych osób z okolic Rogowa Op., które mogłyby pomóc w nauce dzieciom z pieczy zastępczej. Dzieci są na etapie szkoły podstawowej. Nauczanie w klasie 1-3. Wymagają ćwiczenia podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia. Chętne osoby proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.
 

wolontariat.jpeg

    Data publikacji: 05-09-2015 16:12
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02