Harmonogram spotkań z rodzicami

15.09.2015

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.30

29.10.2015

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17.00-18.00

17.12.2015

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.15

14.01.2016

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17.00-18.00

16.03.2016

Spotkanie wychowawców rodzicami (szkolenie gimn./matura)

Godz. 17.15

26.04.2016

Konsultacje dla rodziców/wszyscy nauczyciele

Godz. 17.00-18.00

03.06.2016

Spotkanie wychowawców z rodzicami

Godz. 17.15

    Data publikacji: 07-09-2015 17:44
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02