Spotkanie wychowawców z rodzicami oraz świąteczna kawiarenka - 12.12.2018 godzina 17.15. Zapraszamy!

    Data publikacji: 23-09-2013 21:41
  |  Data modyfikacji: 11-09-2015 08:57
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02