Wy(ko)miksuj się z dopalaczy!

wymiksuj się z dopalaczy.jpeg

„WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!” – rusza konkurs MEN.

Stwórzcie w klasie komiks i pokażcie, że dopalacze to już historia! – to wystarczy, by wygrać w konkursie.

Celem konkursu „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!” jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

Partnerami organizatorów są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia. To oni razem z MEN zafundują nagrody laureatom.

Do udziału w konkursie zapraszamy całe klasy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna liczba klas.

Co należy zrobić? To bardzo proste!

  • Na kartce A4 narysujcie wspólnie komiks i pokażcie w nim historię, jak dopalacze kradną życie.
  • Do 11 października wyślijcie nam swoją pracę na adres e-mail: .

Uczniowie zwycięskich klas wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową oraz zwiedzą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zgłoszenia do 11 października.

Dokumentacja: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wykomiksuj-sie-z-dopalaczy-rusza-konkurs-men.html

    Data publikacji: 29-09-2015 18:02
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02