Licealistki studentkami

Rusza program dla wybitnie uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół im.Jana Kilińskiego. Od jutra nasze licealistki - Karolina Witek i Ola Wilk będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pierwsze zajęcia to wykład i ćwiczenia z historii ustroju i prawa polskiego z prof. A.Szymańskim. Zajęcia trwają semestr i kończą się egzaminem. W semestrze letnim I roku i zimowym II roku dziewczyny będą uczestniczyły w zajęciach z prawa konstytucyjnego.
Profity:
1. zaliczenie tych przedmiotów po rekrutacji na studia;
2. przygotowanie do matury, konkursów i olimpiad;
3. możliwość rozwijania swoich pasji i uzdolnień.

Karolina, Ola - trzymamy kciuki, bo od jutra jesteście także STUDENTKAMI!

umowa.jpeg

    Data publikacji: 28-10-2015 17:48
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02