Nasi dziennikarze w Radio Wrocław

Dnia 30 października grupa dziennikarska HARIBOO pod opieką Pana Grzegorza Podsiadło uczestniczyła w wycieczce do wrocławskiego radia.

Już od samego rana całej grupie towarzyszył dobry humor. Zanim odwiedziliśmy redakcję Radia Wrocław w ramach zajęć z języka polskiego, na którym omawiamy właśnie literaturę dotyczącą Związku Radzieckiego, udaliśmy się na Cmentarz Oficerów Radzieckich, u wejścia którego stoją dwa wielkie czołgi.

Po odwiedzeniu cmentarza Hariboo udało się do radia, w którym M.Kwiatkowski pokazał jak działają pomieszczenia studyjne oraz sprzęty potrzene do nagrania audycji. Nowoczesne studia zachwyciły każdego uczestnika wycieczki, o czym mowi Grzegorz Tkocz, uczeń III LO, jeden z członków grupy Hariboo: "Każde pokazane nam studio było bardzo inspirujące, dzięki urokom radia coraz bardziej myślę o tym zawodzie na przyszłość."

Udana wycieczka na pewno zostanie zapamiętana przez wszystkich.
ZK

 

 

    Data publikacji: 06-11-2015 00:02
  |  Data modyfikacji: 06-11-2015 09:27
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02