O narkotykach bez histerii...

Dostępność do środków psychoaktywnych stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia Państwa dzieci, a naszych uczniów, dlatego tym bardziej należy podejmować tematykę sięgania przez młodzież po rozmaite używki.

W dn. 04.11.2015r. o godzinie 17.30 odbyło się spotkanie z p. Pawłem Andrzjukiem, wieloletnim terapeutą uzależnień oraz pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych "TO CZŁOWIEK" z Opola.

Podczas spotkania rodzice uzyskali informacje dotyczące m.in.:
* objawów uzależnienia,
* rodzajów uzależnienia,
* wzorów używania,
* substancji psychoaktywnych aktualnie popularnych w środowiskach młodzieżowych,
* wskazówek jak rozmawiać z młodym zwolennikiem ideologii pronarkotykowej,
* wskazówek jak postępować z dzieckiem, które zaczęło eksperymentować z lekami i narkotykami.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA, dostępne są ważne informacje dotyczące powyższego zagadnienia.

    Data publikacji: 06-11-2015 10:12
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02