Dzień Zdrowego Żywienia

Ucznnice kl. 3 B w ramach zajęć z wychowania fizycznego przeprowadziły w szkole akcję dotyczącą zdrowego odżywiania się. Przygotowały potrawy z owoców i warzyw, a nastepnie zachęcały swoje koleżanki i kolegów ze szkoły do ich spożycia. Ponadto cała acja została oplakatowna na terenie szkoły, informując uczniów o zasadach zdrowego żywienia.

dzień zdrowego zywienia.jpeg

dzień zdrowego zywienia 1.jpeg

    Data publikacji: 06-11-2015 10:28
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02