Budowanie zgranego zespołu klasowego

Zajęcia miały na celu budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawy psychoedukacyjne, a także lepsze wzajemne poznanie się uczniów, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i innych.

Warsztaty integracyjne to tylko jedne z działań podejmowanych w celu budowania zgranego zespołu klasowego. Ważne są również wspólne imprezy klasowe, rozmowy podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, wycieczki itp.

Jakie korzyści ma uczeń, gdy jest w zintegrowanej klasie?
• zna swoich rówiesników, czuje się wśród nich bezpiecznie;
• zna zasady grupowe i ich przestrzega;
• otwarcie się komunikuje;
• uczy się tolerancji;
• rozwija empatię;
• ma poczucie wspólnoty.

W kolejnych dniach planowane są zajęcia integracyjne dla uczniów klas licealnych.

Budowanie zgranego zespołu klasowego-Ig.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-09-2013 10:40
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 08-10-2013 16:01
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02