Nowe zagrożenie: dopalacz jako narkotyk

„Nowe zagrożenie: dopalacz jako narkotyk” to temat debaty z młodymi mieszkańcami powiatu krapkowickiego. Spotkanie zorganizowane przez krapkowickich policjantów we współpracy z KDK, gminą Krapkowice, OPS-em oraz Powiatową Stacją Sanitarną było okazją do zapoznania mieszkańców z „nowymi narkotykami, nazwanymi też narkotykami dla ubogich lub środkami zastępczymi”.

 Prelegenci: przedstawiciele policji, sanepidu oraz psycholog z Opola, na co dzień zajmujący się problemem uzależnienia młodych ludzi od środków psychoaktywnych przygotowali spotkanie adresowane do młodych mieszkańców powiatu a także nauczycieli, pedagogów, wychowawców szkół średnich.

Funkcjonariusz krapkowickiej policji zapoznał uczestników z prawnymi i karnymi aspektami związanymi z próbami wprowadzenia nielegalnych substancji psychoaktywnych na rynek. Omówił działania profilaktyczne prowadzone przez instytucje w zakresie edukacji mieszkańców w celu uwrażliwienie na zdrowotne skutki zażywania tych niezwykle niebezpiecznych dla organizmu substancji. Co wymaga podkreślenia, substancji, które nie są w żaden sposób badane przez producentów i dystrybutorów. Wymienił szereg inicjatyw organizowanych w formie spotkań, programów profilaktycznych realizowanych na terenie powiatu wspólnie z rodzicami, nauczycielami, członkami gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

Prezentację na temat wyjaśnienia jak toksyczne są dopalacze oraz różne  środki psychoaktywne zaprezentowała kierownik oddziału epidemiologicznego krapkowickiego sanepidu mgr Dorota Barełkowska.

Natomiast terapeuta uzależnień, psycholog Marek Łabudziński oprócz zainteresowania  zebranych programem wczesnej interwencji FreD Goes Net, który jest adresowany do osób w wieku 14-21 lat już po pierwszych doświadczeniach z narkotykami lub środkami psychoaktywnymi wyjaśnił wszystkim uczestnikom o psychicznych mechanizmach uzależnień.

Debata o zagrożeniach płynących ze środków psychoaktywnych i nowych narkotyków przyciągnęła liczną grupę odbiorców. Słuchacze podkreślali zasadność i wielką potrzebę organizowania tego typu społecznych spotkań, które uświadamiają nie tylko na temat dopalaczy.

Żródło: http://krapkowice.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=371:nowe-zagrozenie-dopalacz&catid=8&Itemid=101

 

 

    Data publikacji: 24-11-2015 12:27
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02