Spotkanie z rodzicami - wrzesień 2013

Podczas spotkania Dyrektor szkoły Iwona Medwid przedstawiła:

  • sprawozdanie z rekrutacji w roku szkolnym 2013/2014,
  • zatrudnienie w szkole w bieżącym roku szkolnym,
  • informacje z zakresu przeprowadzonych i planowanych remontów i inwestycji,
  • planowane projekty edukacyjne oraz współpracę zagraniczną,
  • wyniki egzaminów zewnętrznych,
  • ofertę zajęć pozalekcyjnych,
  • informacje nt. systemu elektronicznego e-dziennik.


Zatwierdzono również plan pracy szkoły, plan wychowawczy i profilaktyczny, a także dni wolne od nauki.

Nieobecnych rodziców prosi się o indywidualny kontakt z wychowawcami poszczególnych klas.

spotkanie z rodzicami 09 (2).jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-09-2013 10:43
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 08-10-2013 16:03
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02